Oldtimer wetgeving E36 (1 november 2022)

  • Het forum is momenteel nog onder constructie, maar je kan het al wel gebruiken. Hier en daar gaan er in de loop van de dagen/weken veranderingen doorgevoerd worden.

Rob Carter

New member
De Vlaamse Regering heeft op vrijdag 15 juli de wijzigingen aan de oldtimerkeuring definitief goedgekeurd. Vanaf 1 november 2022 zal er een aangepaste oldtimerkeuring in voege treden. De hervorming creëert een duidelijk kader waarin helder wordt welke verbouwingen als veilig kunnen worden beschouwd.

Wat verandert er?

  • Er komt een oldtimerverslag dat u meer zekerheid zal bieden over aanpassingen aan uw voertuig. Het keuringscentrum neemt de verbouwingen die als veilig kunnen beschouwd worden op in het verslag. Het verslag maakt deel uit van het keuringsbewijs.
  • Voertuigen ouder dan 1 januari 1926 worden vrijgesteld van de periodieke keuring omdat dergelijke voertuigen vaak cultureel erfgoed zijn, in uitstekende staat vertoeven en maar zelden op de openbare weg komen.
  • Voertuigen onder O-plaat van voor 15 juni 1968 genieten een vrijstelling voor het aanleveren van attesten als de verbouwingen dateren van voor 20 mei 2018.
  • Er wordt een procedure voorzien om de datum van eerste indienststelling te wijzigen als de oldtimer recenter gebouwd is of zwaar verbouwd werd. Het doel daarvan is de kopers van zulke oldtimers beter te beschermen.
In de Centrex nota wordt de nieuwe tekst in geel gearceerd weergegeven.

Meer weten?

Centrex 2022-6200 Keuring van van oldtimervoertuigen , Kennis- en Expertisecentrum Centrex Wegverkeer, Eric Troniseck / Ivan Bruggeman, 24.10.2022

15 JULI 2022. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, onder meer voor de technische keuring van oldtimervoertuigen
 

Attachments

  • MB2022_260_2.pdf
    479.9 KB · Views: 2
Top